Ashq Jari Hai Thamte Nahi Hai

Version 1

Download Mp3   Size 8100 KB
Version 2

Download Mp3   Size 9279 KB